Українські народні пісні

ТАМ НА ГОРІ ПЄКНА ЗАГРАДА
Українська народна пісня

Там на горі пєкна заграда,
Проходится моя мива все по ній рада. (Двічі)

Приберется кождий ден, як на неділю,
Пише листи до мивого кожду годину. (Двічі)

А він їй так одписує, же він єй не хце,
Же він собі полюбував дівча шварніше. (Двічі)

Сідит мива за столичком, шати вишиват,
Мивий йде попред вікно — она умліват. (Двічі)

Не плач, мива, не нарікай — будеш ти моя,
Як на Новий рік зозуля три раз закукат. (Двічі)

Вшитко добрі Пан Біг дає, и то може дац,
Же зозуля на Новий рік може закукац. (Двічі)

Закукава зозуленька три раз восени,
А хто не ма вадной жени, най ся оженит. (Двічі)

Українська народна пісня ТАМ НА ГОРІ ПЄКНА ЗАГРАДА — ноти
ТАМ НА ГОРІ ПЄКНА ЗАГРАДА — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Співала Анна Драґан, село Розділля

Антологія лемківської пісні /Упорядник М. Байко/. — Львів, Видавнича фірма «Афіша», 2005