Українські народні пісні

ТЕМНОГО ЛУГА КАЛИНА
Українська народна пісня

Темного луга калина,
Доброго батька дитина,
Да нічого дивувати —
Така була й її мати!
Запишіте в лейстри,
Щоб були її такі й сестри!

Походження та примітки

Темного луга калина. БО, од. зб. 186, арк. 100, № 58. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 87.