Українські народні пісні

ТЕПЕР ЖЕ Я НІ В СИХ, НІ В ТИХ, ХОДЖУ, ЯК ЛИН ПО ДНУ
Українська народна пісня

— Тепер же я ні в сих, ні в тих, ходжу, як лин по дну,
Женихався на чотири, тепер ні на одну!
Одна пішла в вісень заміж, друга — у м’ясниці,
А третяя — світ за очі, четверта — в черниці.
— Пішла б же я у черниці, дак, Боже мій милий,
Зостається у сій Варві милий чорнобривий.
Тепер же я ізтончилась, як шпилька тоненька:
Сім саженей поясина, да й та коротенька.
Зтошнилася, зжурилася, як тонка билина,
Було личко, як яблучко, тепер, як ялина.

Походження та примітки

Тепер же я ні в сих, ні в тих, ходжу, як лин по дну. Записано від Єфр. Комнацької. БФ-1, арк. 18, № 16. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 115 аркуші під 56 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Є спорідненість із піснею «Розвивайся, сухий дубе, на чотири листи».

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 102.