Українські народні пісні

Труба

Труба козацька А. Заярузного. 1990. Київ
Труба козацька А. Заярузного. 1990. Київ

Труби належать до мундштучних інструментів. У них джерелом звука є губи музиканта, що вібрують у мундштуці. Як військові і сигнальні інструменти труби були широко розповсюджені в античному світі. У Стародавньому Єгипті, Палестині, Греції, Римі використовувалася пряма металева труба, в Китаї були відомі різновиди труб з великим (да-чун-ку) і малим (сяо-чун-ку) розтрубом, які виготовляли з бронзи. Слов’янські військові дружини застосовували для подачі сигналів натуральний ріг тура. В XII ст. труби все частіше використовують як військовий інструмент, тоді як роги переходять у побут нічних сторожів, мисливців, пастухів. У часи хрестових походів труби стають приналежністю військових начальників і по своєму значенню прирівнювалися до зброї [110, с. 16].

Найперші спогади про труби на території України датуються 960 роком. Так, коли печеніги обложили Київ, міське населення трубними сигналами повідомило воїнів воєводи Притича, що стояли на лівому березі Дніпра. Ті посідали у човни і затрубили у відповідь. Печеніги перелякалися великої кількості трубних голосів і, подумавши, що то князь Святослав прийшов на підмогу, втекли.

Під час військових походів трубачі наводили жах на ворога. «По веле воем обрачитесь и полк по полце бьюще в бубны, и в труби, и в сопели», — такий наказ було віддано бойовим дружинам, які на чолі зі Святославом відправлялися в похід на Болгарію, про що йдеться в Новгородському літописі. Труби фігурують також у «Слові о полку Ігоревім» (XII ст.).

Українські козаки використовували труби під час воєн з татарами і поляками. В одному з давніх творів думного характеру співається:

То ляхи в бубни вдаряют,
У свистилки да и трубы выигрывают.
Усе вийско своє до купи у громаду скликают.
Уже храбрые товарищи запорожцы
На кониках выгравают, шабельками блискают,
У бубны вдаряют.

Детальних описів давніх труб ми не маємо, але, як уже зазначалося, принциповою відмінністю їх із сурмами є те, що сурма має тростину, а труба — мундштук.

Військові труби робили спочатку з дерева, потім — комбінуючи дерев’яний ствол з металевим розтрубом, пізніше — повністю мідні. У давнину вони використовувалися як сигнальні (у поході, під час бою, у військовому побуті), ритуальні (під час свят, різних урочистостей, зустрічі послів тощо). Кожен сигнал труби мав відповідне призначення: для військового збору, сідлання коня, виходу в похід і т. ін. Згодом труби почали входити до військової музики, зокрема, відомо, що вони використовувалися в полковій музиці Війська Запорозького. У «Реєстрі заслуги музики військової року 1711 октоврія» значиться про виплату грошей «Семенові, сліпому трубачеві — 15 коп., Данилові синові сліпому — 10 коп., а всім музикам військовим, окрім грошової плати, постав сукна дарма всім шести чоловікам через рік давати» [22, с. 56].

Багато прикладів побутування труби у військовій музиці, обслуговуванні урочистостей, для оповіщення про урядо́ві оголошення, а також під час весільних обрядів Гуцульщини, на полюванні, випасі худоби тощо наводить Г. Хоткевич [102, с. 252—253].

У першій чверті XX ст. труба була невід’ємним атрибутом побуту галицьких скавтів (пластунів). Сигнал труби постійно супроводжував життя січових стрільців. Труби оспівані в тогочасному стрілецькому епосі:

Україна встає, Україна гуде,
Україна клекоче, як море!
Довбуш трубить з верхів:
Зруйнував цар нам Січ,
Ми втекли в сині гори
З трубою...

Сучасні музиканти-педагоги С. Мальков і Л. Іванов у своєму дослідженні стрілецької музики подають нотні записи різних січових сигналів: «збір», «вставай в ряд», «станути-стій», «відпочинь» і т. д. [61, с. 88]. Наводимо деякі з них:

Січові сигнали: «Вставай в ряд!», «Наліво гляди!»
Січові сигнали: «Вставай в ряд!», «Наліво гляди!»

Успадкованою від козацької доби була традиція січових стрільців обов’язково супроводжувати грою на трубі маршовий рух:

Марш під трубку
Марш під трубку

У 70—80-х рр. XX ст. окремі майстри ще виготовляли дерев’яні козацькі труби, які зустрічалися в аматорських оркестрах. Але в наш час місце колишньої дерев’яної труби зайняла мідна. Вона функціонує і як військовий сигнальний інструмент, і як інструмент духової музики.

Дивіться також