Українські народні пісні

І ЖИВ — НЕ ЛЮБИЛА
Українська народна пісня

І жив — не любила,
І умер — не тужила,
Як на лавці лежав,
Було мені трохи жаль,
Як із лавки взяли,
Гірше жалю завдали!
Як до гробу йшла,
То й пританцьовувала,
Як од гробу йшла,
То й вискакувала:
І милого поховала,
І ногою потоптала.
І ніжкою туп-туп —
Сиди мені тут-тут!
Сиди мені в ямі,
Нехай моїй мамі!
Тепер же я рада,
Що зійшлася громада.
Ще й музики найму,
Щоб заграли по йому!
Редькою покадила,
А морквою подзвонила,
Гарбузою поминала,
Я ж з ним таке життя мала!

Українська народна пісня І ЖИВ — НЕ ЛЮБИЛА — ноти
І ЖИВ — НЕ ЛЮБИЛА — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

І ЖИВ — НЕ ЛЮБИЛА. 3.

Запис. П. Демуцький в Полковничому хуторі Таращанського повіту.

«Народні українські пісні в Київщині. Запис. голос і слова П. Демуцький», К., 1905. (з мелодією).

Варіанти

 • Альманах «Ластівка», 1841, сторінки 342—343, ч. 4
 • «Либретто малороссийских, польских, чешских, молдаванских, болгарских, сербских и червонорусских песен и романсов репертуара малороссийского певца С. Д. Паливода-Карпенко», СПб., 1858, ч. 17
 • «Старосветский Бандуриста. Собрал Н. Закревский», кн. I, М., 1860, ч. 108
 • Альманах «Чайка», К., 1876, ч. 29
 • «Zbiór wiadomości do antropologii krajowej», Краків, 1877-1895.», 1883, т. VII, сторінка 204, ч. 55
 • А. Бигдай, Материалы к изучению Кубанского казачьего войска. Песни кубанских и терских казаков, М., в. 1—4, 1896; в. 5—7, 1897; в. 8—12, 1898, в. 3, 1896, сторінка 322 (з мелодією)
 • «Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. I—III, М., 1878 (ч. III має 1 і 2 відділи), III, сторінка 205
 • «Пісні Явдохи Зуїхи. Запис. Гнат Танцюра. Упорядкування, передмова та примітки В. А. Юзвенко, М. Т. Яценко, редакція та упорядкування нотних матеріалів 3. І. Василенко. Відповідальний редактор О. І. Дей», К., 1965, сторінки 429, 496
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 8-к2, одиниця зберігання 40, арк. 49
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 29, одиниця зберігання 229, арк. 193.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Нерівне подружжя. Подружня зрада
 • Старий і молода, молодий і стара