Українські народні пісні

Ішла баба з міста з горбом
Українська народна пісня

Ішла баба з міста з горбом,
Надибала піцьків торбу.
Мала дочок вісімнайцять —
Кожді дала по пятнайцять.