Українські народні пісні

ІШОВ ТЮТЮН ДОРОГОЮ, ЗДИБАЛА ГО ЛЮЛЬКА
Українська народна пісня

Ішов тютюн дорогою, здибала го люлька:
— Добрий вечір, тютюнчику, закурим си тутка!

Йа учора та звечора люлечка курила,
Як упала з поличеньки — на цебер ся збила.

Ой ввійшов же я до хати люльку жалувати:
— Люлечко моя червона, вже тебе не мати!

Ой поїхав я до Львова люльку купувати:
Знайшов люльку червоненьку — не міг сторгувати.

Ой дівчина чорнобрива ябка продавала,
Вона мені, чорнобрива, люльку сторгувала.

Ой пішов я до корчмоньки люльку закурити,
Та сидять там три пияки — хотіли мя бити.

Оден каже: «Свате, свате!», другий — «Куме, куме!»,
А третій вже поза уха макогоном суне.

Ой втікав я через сади та через городи,
Заплутався в гарбузиння та наробив шкоди.

Зачали мя баби бити та ще й позивати,
Мусів же я штани дерти, гарбуза латати.

Ой втікав я через плоти й через перелази,
Вийшов якийсь мара з хати, вдарив скілька рази.

Ціп терновий, ціп терновий, капиця залізна,
Як мя вдарив скілька разів, аж ми шкіра злізла.

Походження та примітки

ІШОВ ТЮТЮН ДОРОГОЮ, ЗДИБАЛА ГО ЛЮЛЬКА. 3.

Запис. М. Левицький 1892 р. в Борщівському повіту на Тернопільщині.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 28—3, одиниця зберігання 95, арк. 5.

У варіантах, записаних К. Малицькою (Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 28—3, одиниця зберігання 317, арк. 13) і О. Роздольським (ф. 37—3, одиниця зберігання 36, арк. 116), після рядка «Люльку сторгувала» такий виклад подій:

Закурив же я ту люльку, пішов на зальоти,
Якісь тамка старці були, підперли вороти.
А я сюди, та не туди, через перелази,
Якийсь мене чорт ударив хоч зо штири рази.
— За що б’єш, за що б’єш, рації не маєш?
А він мене єще раз: «Чому не тікаєш?»
А я сюди, та й не туди, та й через городи...

Варіанти

 • «Народные южнорусские песни. Изд. Амвросия Метлинского», К., 1854, сторінка 468
 • «Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. I—III, М., 1878 (ч. III має 1 і 2 відділи), II, сторінка 470, ч. 3
 • «Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. I—III, М., 1878 (ч. III має 1 і 2 відділи), III, в. 1, сторінка 164, ч. 40
 • «Угро-русские народны спеванкы. Издал Михаил Врабель, т. I. Спеванки мараморошски», Будапешт, 1901, ч. 834
 • «Галицько-руські народні пісні з мелодіями. Зібрав у селі Ходовичах Іван Колесса. — «Етнографічний збірник», т. XI, Львів, 1901, сторінка 86, ч. 4
 • Е. Романов, Белорусский сборник, т. I, К., 1885, сторінка 202, ч. 52
 • Журнал «Живая старина», СПб., з 1890 р., в. III і IV, 1902, сторінка 446
 • «Народні пісні з галицької Лемківщини, тексти й мелодії, зібрав, упорядкував і пояснив Ф. Колесса». — «Етнографічний збірник», т. XXXIX—XL, Львів, 1929, сторінка 330, ч. 240 а
 • «Пісні Явдохи Зуїхи. Запис. Гнат Танцюра. Упорядкування, передмова та примітки В. А. Юзвенко, М. Т. Яценко, редакція та упорядкування нотних матеріалів 3. І. Василенко. Відповідальний редактор О. І. Дей», К., 1965, сторінка 229
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 29—3, одиниця зберігання 349, сторінка 91
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 29—3, одиниця зберігання 229, арк. 179
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 11—4, одиниця зберігання 585, арк. 184
 • Karol Lipiński, Muzyka do pieśni polskich i ruskich ludu galicyjskiego, zebranych i wydanych przez. Wacława z Oleska, Львів, 1833, ч. 57, 120 (мелодія)
 • «Piesni, dumki i szumki ruskoho národa na Podoli, Ukraini i w Malorossyi, spysani i perelożeni pid musyku Ant. Kocipińskom», perwa sotnia, w Kijewie i Kaminci Pod., 1862, 1-й дес., ч. 2 (мелодія)
 • «Pokucie. Obraz etnograficzny. Skreślił Oskar Kolberg» t. I—II, Краків, 1883, I, сторінка 145, ч. 51
 • «Pokucie. Obraz etnograficzny. Skreślił Oskar Kolberg» t. I—II, Краків, 1883, II, сторінка 118, ч. 188 (мелодія)
 • «Галицько-руські народні пісні з мелодіями. Зібрав у селі Ходовичах Іван Колесса. — «Етнографічний збірник», т. XI, Львів, 1901, сторінка 86, ч. 4 (мелодія)
 • «Галицько-руські народні мелодії, зібрані Й. Роздольським, списав і зредагував С. Людкевич». — «Етнографічний збірник», т. XXI, ч. I, Львів, 1906; т. XXII, ч. II, Львів, 1908, ч. 946, 763 (мелодія, сил. схема).

Музичні обробки

 • Г. М. Концевич, 30 малорусских четырехголосных песен, вып. 4, М., 1910, в. 4, сторінка 16.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Дівчата і парубки. Залицяння. Кохання
 • Парубочі пригоди