Українські народні пісні

ЇЛИ СВІТИЛКИ, ЇЛИ
Українська народна пісня

Їли світилки, їли,
Півтора вола з’їли,
Сімдесят поросят,
Дев’яносто гусенят,
З трьох кабанів сала
Й ще казали — мало.

Українська народна пісня ЇЛИ СВІТИЛКИ, ЇЛИ — ноти
ЇЛИ СВІТИЛКИ, ЇЛИ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Їли світилки, їли. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, арк. 148, зв.

Записана Гнатом Танцюрою протягом 1918—1930 рр.

Джерело

Тематичні розділи

  • Покривання молодої
  • Весільні пісні
  • Календарно-обрядові пісні