Українські народні пісні

А МІЙ МИЛИЙ ЗАХВОРАВ
Українська народна пісня

А мій милий захворав,
Киселиці забажав,

Приспів:

Рано, рано, раненько. (Двічі)

Кварту вівса пожичила,
Над зимною ватрою всипала.

Сох той овес, о він сох,
А за віснацеть неділь сох.

Я тот овес забрала,
На млинку го змолола.

Пішла до села я
Киселицю готовіць.

Нім тот кисіль закипів,
А мій милий задубів.

Як мій милий задубів,
Трохи мі го ся жаль зробив

На цминтар го везли,
Жаль мі трохи одійшов.

Як з цминтаря-м сой ішла,
І дуката-м сой нашла.

Як дуката-м сой нашла
І до коршми-м сой зашла.

І до коршми-м сой зашла
І гудачків з’єднала.

Тепер же ви мі грайте,
Тепер буду гуляла.

Юж мій милий заспав,
Бодай він нігде не встав.

Ачей би ся, ачей
Мі милий інчий дістав.

Українська народна пісня А МІЙ МИЛИЙ ЗАХВОРАВ — ноти
А МІЙ МИЛИЙ ЗАХВОРАВ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

А МІЙ МИЛИЙ ЗАХВОРАВ. Д.

Записана на Лемківщині.

«Народні пісні з галицької Лемківщини, тексти й мелодії, зібрав, упорядкував і пояснив Ф. Колесса». — «Етнографічний збірник», т. XXXIX—XL, Львів, 1929, сторінка 380, ч. 427 (з мелодією).

Варіанти

 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 1149, ч. 141,
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 1182, ч. 240
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 28—3, одиниця зберігання 580, арк. 142
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 28—3, одиниця зберігання 49, арк. 96—97
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 29—3, одиниця зберігання 250, арк. 18—21 (Тернопільщина, 1904)
 • К. Квітка, Українські народні мелодії. — «Етнографічний збірник», II, К., 1922, сторінка 204, ч. 200 (мелодія)
 • «Галицько-руські народні пісні з мелодіями. Зібрав у селі Ходовичах Іван Колесса. — «Етнографічний збірник», т. XI, Львів, 1901, сторінка 77, ч. 10 (мелодія).

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Сімейне життя. Вади чоловіків і жінок
 • Недоладне подружжя