Українські народні пісні

А Я ВЧОРА В КУМИ
Українська народна пісня

А я вчора в куми
І сьогодні в куми;
А я завтра куму
Та й до себе зазву.

А я завтра куму
Та й до себе зазву:
Чим я свою куму
Та й приймати буду?

Ой зазву я стрільця
Та й заб’ю горобця;
А з того горобця
Та сім сал насолю.

Та сім сал насолю
Ще й ковбас нароблю;
А я з тих реберець
Та зроблю холодець.

А за тії крильця
Та куплю видельця;
То ж то свою куму
Та й приймать буду!

— Ой їж, кумо, й пий,
Й не засалюйся,
То в карман, то в рукав
Не нахвачуйся.

— Ой наїлася я,
І напилася я:
Насилу додому
Дотащилася я.

Походження та примітки

А Я ВЧОРА В КУМИ. В.

Запис. А. Гловачевський-Юрчук на Ровенщині.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 29—3, одиниця зберігання 229, арк. 46—47.

Варіанти

  • Б. Гринченко, Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях, т. III, Чернигов, 1899, сторінка 695, ч. 1703, А, Б.

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Кумівство. Кум і кума. Весела вдовиця

А Я ВЧОРА В КУМИ
Українська народна пісня

А я вчора в куми,
І сьогодні в куми,
А я завтра куму
Та й до себе зазву.

А я завтра куму
Та й до себе зазву,
Чим я свою куму
Та й приймати буду.

От найму я стрільця,
Та й заб’ю горобця,
А з того горобця
Та й натоплю сальця.

А з його ніжечок
Начиню кишечок,
А з його реберець,
Та й зварю холодець.

Ой продам я крильця,
Та й куплю крісельця,
От тоді я куму
Та й приймати буду.

Їж, пий, кума,
Не засалюйся,
То в рукав, то в карман
Не закладувайся.

Ой наїлася,
Ще й напилася,
Та й насилу додому
Докотилася.

Українська народна пісня А Я ВЧОРА В КУМИ — ноти
А Я ВЧОРА В КУМИ — ноти — українська народна пісня