Українські народні пісні

Багацкая дівчинонька
Українська народна пісня

Багацкая дівчинонька
Три роботи робить:
Її єбуть, вона пердить,
Ще й ногами дробить.