Українські народні пісні

Гуска рака носіць
Українська народна пісня

Гуска рака носіць,
Теща зяця просиць:
— Дам тобє да сорочечку,
Поєби мою дочечку.
Дам тобє все убраньє
За твоє єбаньє.