Українські народні пісні

ДА ОРЕТ МУЖИК ПРИ ДОРОЗІ
Українська народна пісня

Да орет мужик при дорозі,
Гей, гей, при дорозі. *
Да повісив торбу на березі;
Ой там дівки воду брали,
Они, суки, торбу вкрали.
Ой на воді ноги мила,
В шкоду, бідна, заблудила.
Мати ж єї запитала:
— З ким ти, доню, ночувала?
— Ночувала з школярами
Под чорними соболями.
Всю ніч з дяком жартовала,
Спати дяку не давала.
— Іди ж собі, доню, з дому,
Не чинь дяку й мні сорому.

Походження та примітки

* Приспів «Гей, гей» повторюється з другою частиною кожного рядка.

ДА ОРЕТ МУЖИК ПРИ ДОРОЗІ. Г.

Пісня записана у XVIII ст. (з рукоп. зб. С. Вагановського, опубл. М. Возняк, «Записки Наукового товариства ім. Шевченка», Львів, 1892-1938, т. 133, сторінка 164, ч. 33 в.).

Пісня контамінована.

Передрук

 • «Давній український гумор і сатира. Упорядкування, вступна стаття і примітки Л. Є. Махновця», К., 1959, сторінка 392.

В першій половині XIX ст. К. Ценглевич переробив цю пісню на революційну, антипанську (опублікував І. Франко в ж. «Зоря», Львів, 1884, № 5, сторінка 37; передрук: «Пісні та романси українських поетів, упорядкував Г. Нудьга», т. I, К., 1956, II).

Варіанти

 • Н. И. Новиков, Полное новое собр. рос. песен, ч. 152
 • «Избранный песенник...»
 • «Избранный песенник в четырех частях», 1798, ч. 93
 • «Новейший и отборнейший рос. всеобщий песенник», ч. 438
 • «Новейший полный всеобщий песенник», СПб., 1815, ч. 307
 • «Piesni, dumki i szumki ruskoho národa na Podoli, Ukraini i w Malorossyi, spysani i perelożeni pid musyku Ant. Kocipińskom», perwa sotnia, w Kijewie i Kaminci Pod., 1862, 2-й десяток, ч. 6
 • А. П. Червяков, Собр. песен Южной России, 1866, СПб.
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 1177, ч. 226 А
 • Е. Романов, Белорусский сборник, т. I, К., 1885, сторінки 196—197, ч. 44
 • «Старосветский Бандуриста. Собрал Н. Закревский», кн. I, М., 1860, сторінка 100, ч. 150
 • А. Рубец, 100 укр. песен, СПб., 1889, ч. 78
 • А. Бигдай, Материалы к изучению Кубанского казачьего войска. Песни кубанских и терских казаков, М., в. 1—4, 1896; в. 5—7, 1897; в. 8—12, 1898, 1896, в. 1, ч. 14
 • «Записки Наукового товариства ім. Шевченка», Львів, 1892-1938, т. 91, сторінка 111, ч. 8 (запис. XVIII ст.)
 • Українська народна пісня. Упорядкував А. Хвиля», К., 1936, сторінка 504
 • «Давній український гумор і сатира. Упорядкування, вступна стаття і примітки Л. Є. Махновця», К., 1959, сторінка 392
 • Ludvik Kuba, Slovanstvo ve svych zpevech, Прага, 1885—1889, книга VI, вид. друге 1922..

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Дівчата і парубки. Залицяння. Кохання
 • Легковажні і розбещені дівчата. Дівочий гріх