Українські народні пісні

ДА СВАТАВ МЕНЕ ПОПІВ СИН
Українська народна пісня

Да сватав мене попів син,
Да давав мені волів сім.
Дурна була не брала,
Шестьма була б орала,

А сьомого продала,
Погонича найняла:
— Погоничу молодий,
Гони воли до води,

Не до води — до браги,
Щоб не було зневаги;
Не до браги — до пива,
Щоб дівчина любила,

Покіль воли напоїш,
З дівчиною постоїш;
Покіль воли напасеш,
Дівчиноньку потрясеш.

Походження та примітки

ДА СВАТАВ МЕНЕ ПОПІВ СИН. А.

— зап. у селі Корніївці Переяславського повіту Полтавської губернії

— Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским Географическим обществом. Юго-Западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. П. Чубинским. Том 5. Песни любовные, семейные, бытовые и шуточные. Издан под наблюдением д. чл. Н. И. Костомарова — СПб., 1874 — сторінка 1166 (№ 195)

Існує і такий варіант останніх рядків цієї пісні:

Ой ти, хлопець молодий!
Веди коня до води (Двічі)
За шовкові поводи.
Де кирниця і вода,
Там дівчина молода;
І коника напоїш,
І з дівчиною постоїш.

(Запис. І. Стефановський 1881 р. від селян, що живуть на березі річки Смотрич).

Варіанти

  • «Всеобщий новоизбранный песенник всех лучших русских авторов», № 26
  • «Новейший и полный росс. общенародный песенник», № 315
  • «Новейший карманный песенник», М., 1813, ч. 96
  • В. Александров, Нар. пісенник з найкращих укр. пісень, ч. 42.

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Дівчата і парубки. Залицяння. Кохання
  • Сватання
  • Жартівливі приспівки. Триндички
  • Сороміцькі пісні