Українські народні пісні

ДАЛА МЕНІ МАТИ КОРОВУ
Українська народна пісня

Дала мені мати корову
Та на мою бідну голову,
До корови треба рано встати,
А я люблю до полудня спати.

А в неділю корову доїла,
В понеділок молоко цідила,
Дивуються хлопці збоку:
— Господиня з неї нівроку!

Ой візьму я хворостину з тину
Та й пожену корову в дубину:
— Іди, іди, корово, до вовка,
Нехай буде вільна головка!

Походження та примітки

ДАЛА МЕНІ МАТИ КОРОВУ. Є.

Запис. С. Тобілевич.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 8—4, одиниця зберігання 332, № 103 (з мелодією).

Варіанти

  • И. Сахаров, Сказания русского народа, СПб., 1841, т. 1, кн. 3, сторінка 97, ч. 27 (рос. варіант)
  • Михаил Врабель, Русский соловей, Собрание народных песней на разных угро-русских наречиях, Ужгород, 1890, сторінка 31
  • «Угро-русские народные песни. Собраны д. чл. Г. А. де Волланом». — «Записки имп. русского географического общества по отделению этнографии», т. XIII, вып. I, СПб., 1885 (і окр. відбитка)., сторінка 54
  • «Этнографические сведения о Подольской губернии», в. 1, 1869, сторінка 51, ч. 4
  • Відділ рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Академії наук УРСР, фонд3, одиниця зберігання 817, арк. 117 (запис. кінця XIX ст.).

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Сімейне життя. Вади чоловіків і жінок
  • Безгосподарні, незугарні, неохайні жінки