Українські народні пісні

ДЕ ТИ ЇДЕШ, МІЙ МИЛЕСЕЙКИЙ
Українська народна пісня

— Де ти їдеш, мій милесейкий?
— Не вповім ти!
— Ой знаю я, добра воля твоя,
А ти мені вповіси, бо я жінка твоя,
Мій милесейкий!
— Ді Львова!
— Що ж ти повезеш, мій милесейкий?
— Не вповім ти!
— Ой знаю я, добра воля твоя,
А ти мені вповіси, бо я жінка твоя,
Мій милесейкий!
— Грушки є!
— Ой возьми мене, мій милесейкий!
— Не возьму тя!
— Ой знаю я, добра воля твоя,
А ти мене возьмеш, бо я жінка твоя,
Мій милесейкий!
— Сідай ззаду, не зломи насаду!
— Ой дай мені одну грушечку, мій милесейкий!
— Не дам ти!
— Ой знаю я, добра воля твоя,
А ти мені даси, бо я жінка твоя,
Мій милесейкий!
— Возьми одну гнилу, оближи і назад положи!
— А най тепер мамі твоїй з твоїми грушками,
А я собі, молодойка, іду за хлопцями.
— Вернися ти, чула? На всі, но не йди!

Походження та примітки

ДЕ Ж ТИ ЇДЕШ, МІЙ МИЛЕСЕЙКИЙ. В.

Запис. І. Головкевич у Галичині.

Центральний державний історичний архів. у Львові, ф. 3с/309, спр. 766, арк. 145—146.

У близькому до цього варіанту записі О. Роздольського, зробленому 1940 р. в селі Городище Дрогобицької області (Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 34—3, одиниця зберігання 36, арк. 106), закінчення таке:

- На ті єдну і то гнилу,
Раз укуси, решту лиши,
Бо до чвертки не стане!

Варіанти

  • «Живі струни», Чернігів, 1895, сторінка 58, ч. 65
  • «Українські народні пісні», кн. I, II, «Мистецтво», К., 1955, II, сторінки 223—224 (з мелодією)
  • Материалы для изучения быта и языка русского населения Сев.-Зап. края. Собраны и приведены в порядок П. В. Шейном, т. I, ч. I, СПб., 1887, сторінка 509
  • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 28—3, одиниця зберігання 76, арк. 4 (запис. Л. Ляторовська 1882 р. в селі Сапогові Борщівського пов.)
  • Відділ рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Академії наук УРСР, фонд3, одиниця зберігання 824, арк. 131 (запис. в селі Коровичах, Галичина).

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Сімейне життя. Вади чоловіків і жінок
  • Чоловіки — невдахи, безпорадні, скупі й непривітні