Українські народні пісні

ДОБРЕ ТІЇ ЛЯХИ ЧИНЯТЬ, ЩО НЕ КУМАЮТЬСЯ
Українська народна пісня

Добре тії ляхи чинять, що не кумаються,
Побравшися за рученьки та йдуть вінчаються.

Приспів:

— Ой біда — не дума,
Кого люблю, то й кума!
— Ой лихо, що за глум,
Я не знала, що ти кум!

Та у тії криниченьки золотії ключі,
Обіщала кума прийти, по воду ідучи.

Яром, яром, кума моя, а я за тобою,
Постій постій, кума моя, зговорім з тобою.

Ой я роду не такого, храни мене, боже,
Ой як вийду на улицю — утікай, небоже!

Кажуть попи, кажуть дяки, кажуть добрі люде:
— А хто буде куму любить, гріх великий буде!

Українська народна пісня ДОБРЕ ТІЇ ЛЯХИ ЧИНЯТЬ, ЩО НЕ КУМАЮТЬСЯ — ноти
ДОБРЕ ТІЇ ЛЯХИ ЧИНЯТЬ, ЩО НЕ КУМАЮТЬСЯ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

ДОБРЕ ТІЇ ЛЯХИ ЧИНЯТЬ, ЩО НЕ КУМАЮТЬСЯ. Д.

А. Бигдай, Материалы к изучению Кубанского казачьего войска. Песни кубанских и терских казаков, М., в. 1—4, 1896; в. 5—7, 1897; в. 8—12, 1898, в. 3, 1896, сторінка 68, ч. 32.

Варіанти

  • «Новейший всеобщий и полный песенник», ч. 183
  • «Pieśni ludu ruskiego w Galicyi, zebrał Pauli Zegota, т. I, Львів, 1839; т. II, Львів, 1840, II, сторінка 163, № 17
  • «Piesni, dumki i szumki ruskoho národa na Podoli, Ukraini i w Malorossyi, spysani i perelożeni pid musyku Ant. Kocipińskom», perwa sotnia, w Kijewie i Kaminci Pod., 1862, 8-й десяток, ч. 2
  • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 24—5, одиниця зберігання 81, арк. 3 (запис. І. Отто).

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Кумівство. Кум і кума. Весела вдовиця