Українські народні пісні

ЗАДУМАВ ДІДОЧОК, ЗАДУМАВ ЖЕНИТЬСЯ
Українська народна пісня

Задумав дідочок, задумав жениться.
Ой сів, думав, думав, задумав жениться. (Двічі)

Старої не хочу, молода не піде;
А хоч вона піде, то й не ляже спати; (Двічі)

А хоч ляже спати, то й не обернеться;
А хоч й обернеться, то й не поцілує; (Двічі)

Ой хоч поцілує, одвернеться, сплюне:
— Ой у тебе, діду, цапиная борода, (Двічі)

Цапиная борода, овечая похода,
А совині очі, недобрі до ночі. (Двічі)

Поїхав дідочок вранці на торжочок,
Та купив нагайку, добрую дротянку, (Двічі)

Та ударив милу він по правому плечу.
— Ой у тебе, діду, шовковая борода, (Двічі)

Шовковая борода, а панськая похода,
Соколині очі, добрий дід до ночі. (Двічі)

Українська народна пісня ЗАДУМАВ ДІДОЧОК, ЗАДУМАВ ЖЕНИТЬСЯ — ноти
ЗАДУМАВ ДІДОЧОК, ЗАДУМАВ ЖЕНИТЬСЯ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

ЗАДУМАВ ДІДОЧОК, ЗАДУМАВ ЖЕНИТЬСЯ. Б.

М. Лисенко, Зб. укр. пісень, в. 4, К., 1886, сторінка 77, № 38 (з мел).

Варіанти

 • «Ужинок рідного поля, вистачений працею М. Г[атцука]», М., 1857, сторінки 106—107
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 1147
 • М. Лисенко, Зб. укр. пісень, в. 4 (з мелодією)
 • Е. Романов, Белорусский сборник, т. I, К., 1885, сторінка 209, ч. 66
 • «Українські народні пісні», кн. I, II, «Мистецтво», К., 1955, II, сторінки 225—226 (з мелодією)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 28, одиниця зберігання 590, арк. 141
 • Материалы для изучения быта и языка русского населения Сев.-Зап. края. Собраны и приведены в порядок П. В. Шейном, т. I, ч. I, СПб., 1887, сторінка 507.

Музичні обробки

 • А. Коломієць, П’ять укр. нар. пісень, К., 1960, сторінка 3
 • Є. Турула, Укр. танкові пісні на голос в супроводі фортепіано, Київ — Ляйпціг, сторінка 13.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Нерівне подружжя. Подружня зрада
 • Старий і молода, молодий і стара