Українські народні пісні

КЛЯЛА ЦАРИЦЯ, ВЕЛЬМОЖНАЯ ПАНІ

(Пісня про взяття козаками Варни)

Кляла цариця, вельможная пані,
Чорноє море, проклинала:
«Бодай море не проквітало,
Що мого сина в себе взяло.
Ци я войську не заплатила
Червоними золотими,
Біленькими талярами?
Ци би я войська не приодягла
Червоною китайкою
За заслугу козацькую?»
А в неділейку поранейку
Збиралася громадойка,
Козацькая пор[ад]ойка.
Стали ради додавати,
Отколь Варни доставати
І всіх турків в ній забрати.
Поймали турка старейкого,
Ворожбита турецького,
Стали його випитовати,
Отколь Варни доставати
І всіх турків в ній забрати:
Ци ли з поля, ци ли з моря,
Ци із тої річки невелички?
«Ані з поля, ані з моря,
Іно з тої річки невелички».
А в неділейку поранейку
Бігуть, пливуть човенками,
Поблискують весельцями.
Вдарили разом з самопалов?
Седми пядей от запалов,
Стали Варни доставати.
Стали турки утікати,
Тую річку проклинати:
«Бодай річка не проквітала,
Що нас, турків, в себе взяла!»
Була Варна здавна славна —
Славнішії козаченьки!

Походження та примітки

КЛЯЛА ЦАРИЦЯ, ВЕЛЬМОЖНАЯ ПАНІ (Пісня про взяття козаками Варни).

Записано в першій половині XVIII ст. в західноукраїнських землях. Вперше опубліковано в альманасі «Русалка Дністровая» (Будим, 1837). Друкується за кн. Ю. А. Яворського «Два замечательных карпато-русских сборника XVIII в., принадлежащих Университету св. Владимира. Описание рукописей и тексты», К., 1909, стор. 38—39.

Запорозькі козаки взяли з боєм Варну на початку XVII ст., під час одного з походів на Туреччину.

Варна — в XVI — XVII ст. великий порт і фортеця султанської Туреччини; тепер місто Сталін, головний порт Болгарської Народної Республіки.

Джерело

Тематичні розділи

  • Історичні пісні
  • Боротьба проти іноземного поневолення та феодально-кріпосницького гніту в XV - першій половині XVII століття