Українські народні пісні

КОЛО МЛИНА КАЛИНА, ТАМ ХОДИЛА ДІВЧИНА

Коло млина калина *,
Там ходила дівчина,
Ножем зілля копала,
Свої неньки питала:
— Що це, ненько, за зілля?
— Копай, доню, шальвію.
Та копай, доню, корінець,
Мочи, доню, в горілці,
Вари, доню, в молоці,
Чаруй, доню, молодця,
Щоб з тобою не стояв,
Білих ручок не ломав,
Перстенчиків не здіймав.
Наші перстені дорогі,
По чотири золоті.

Походження та примітки

* Кожний рядок повторюється.

Коло млина калина. Запис 1919 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 9, арк. 5, зв.

Мелодія А В ГОРОДІ НАГІДКИ

Опубліковано у збірнику «Українські народні пісні», стор. 181; «Ігри та пісні», стор. 250.

Джерело

Тематичні розділи

  • Весняні хороводні пісні
  • Календарно-обрядові пісні