Українські народні пісні

КРЕЙСАМТ З ПАНАМИ ТРИМАЄ
Українська народна пісня

Крейсамт з панами тримає,
За нашу біду не знає;
Упомни се — не поможе...
Терпливості додай, боже!
Цісареві дай рекрути
І податки річні збути;
Бо як не даси — не постають,
Вівці, воли забирають.
І попи з нас шкіру деруть,
За похорон гроші беруть;
Уродить се — тра платити...
Уже нема відки жити!
Пан нас каже вигоняти,
А окоман каже: «Бати!»
А як вийдеш на панщину:
«Роби, роби, сукин сину!»
Лиш орендар нам статкує,
Бо горівки поборгує;
Як в неділю, так і в свято
Сидить в коршмі син і тато.
Про тото ми християни,
Бо на нас нема догани;
Хоть до коршми с’ позбігаєм,
Все на бога погадаєм.
А ви, хлопці любі, милі,
Хапайте се до сокири,
Остріть коси, остріть вила —
Аж так пукне панська жила!

Походження та примітки

КРЕЙСАМТ З ПАНАМИ ТРИМАЄ.

Записано в 60-х роках XIX ст. в Чернівецькій обл. Друкується за зб. «Сборник песен буковинского народа. Составил А. Лоначевский (из материала, доставленного Г. И. Купчанком в Юго-Западный Отдел имп. Русского географического общества)», К., 1875, стор. 270—271.

Це одна з найяскравіших антикріпосницьких селянських пісень. Буржуазні дослідники вмістили її в цьому збірнику в розділі «Раздражение народа достигает крайних пределов».

Пісня перегукується з творами революційних демократів, спрямованими проти поміщиків-кріпосників і їх влади. Проте поряд з правдивим змалюванням тяжких умов життя селянства за кріпацтва і закликом до збройного знищення панського гніту в пісні є і звертання до бога, щоб він додав «терпливості» кріпакам, зображення орендаря-шинкаря як «доброї» людини та ін,

Джерело

Тематичні розділи

  • Історичні пісні
  • Вітчизняна війна 1812 року. Селянські рухи першої половини XIX ст. Скасування кріпосного права