Українські народні пісні

КУМ ДО КУМИ ЗАЛИЦЯВСЯ
Українська народна пісня

Українська народна пісня КУМ ДО КУМИ ЗАЛИЦЯВСЯ — ноти
КУМ ДО КУМИ ЗАЛИЦЯВСЯ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

КУМ ДО КУМИ ЗАЛИЦЯВСЯ. Д.

«Етнографічний збірник», Львів, 1895 — 1929, 1906, т. XXI, № 1291 (без тексту).

Варіанти

 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 1159, ч. 172
 • «Малороссийские народные песни, собранные проф. Д. И. Эварницким в 1878—1905 гг.», Екатеринослав, 1906, сторінки 754—758, ч. 823
 • Центральний державний історичний архів. у Львові, ф. 348, спр. 2335, арк. 63.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Кумівство. Кум і кума. Весела вдовиця

КУМ ДО КУМИ ЗАЛИЦЯВСЯ
Українська народна пісня

Кум до куми залицявся,
Виорать на буряк обіцявся.
Кум кумі поїхав, виорав
І буряки посаджав,
Бо то кума добра,
Бо то кума мила,
Кума люба, кума душечка.

Кум до куми залицявся,
Виорати на петрушку обіцявся.
Кум кумі поїхав, виорав
І петрушку посаджав,
Бо то кума добра,
Бо то кума мила,
Кума люба, кума душечка.

Кум до куми залицявся,
Виорати на цибульку обіцявся.
Кум кумі поїхав, виорав
І цибульку посаджав,
Бо то кума добра,
Бо то кума мила,
Кума люба, кума душечка.

Походження та примітки

КУМ ДО КУМИ ЗАЛИЦЯВСЯ. Е.

Запис. О. Роздольський 1940 р. в селі Городище Дрогобицької області.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 34—8, одиниця зберігання 36, арк. 103.

Варіанти

 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 1159, ч. 172
 • «Малороссийские народные песни, собранные проф. Д. И. Эварницким в 1878—1905 гг.», Екатеринослав, 1906, сторінки 754—758, ч. 823
 • Центральний державний історичний архів. у Львові, ф. 348, спр. 2335, арк. 63.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Кумівство. Кум і кума. Весела вдовиця