Українські народні пісні

НА ГОРОДІ КВІТКИ В’ЮТЬСЯ
Українська народна пісня

На городі квітки в’ються,
А за мене хлопці б’ються.

Не бийтеся, нема за що,
Хоч я гарна, но ледащо.

Коли б же я була знала,
Не йшла б заміж та гуляла.

Тепер треба [мені] знати,
Головоньку клопотати.

Хату мести, сіни мести,
Ще й до плуга обід нести.

А мій милий хату замітає,
А я рада, що той помагає,

А мій милий діжку місить,
А він мене і тим тішить.

А мій милий тісто дробить,
А я рада, що й то робить.

Походження та примітки

НА ГОРОДІ КВІТКИ В’ЮТЬСЯ. Г.

Запис. А. В. Заблоцький в Проскурівському повіті Подільської губ.

Б. Гринченко, Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях, т. III, Чернигов, 1899, III, сторінки 313—314.

Варіанти

  • «Записки имп. русского географического общества»., XIII, в. 1, сторінка 120
  • «Угро-русские народные песни. Собраны д. чл. Г. А. де Волланом». — «Записки имп. русского географического общества по отделению этнографии», т. XIII, вып. I, СПб., 1885 (і окр. відбитка)., сторінка 120
  • «Записки Наукового товариства ім. Шевченка», Львів, 1892-1938, т. 44, сторінка 192
  • «Етнографічний збірник», Львів, 1895 — 1929, т. XXXIX — XL, 1929, сторінка 372, ч. 392, а також ч. 409, 419, 449 а (з мелодією)
  • Е. Романов, Белорусский сборник, т. I, К., 1885, сторінка 190, ч. 28
  • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 14—3, одиниця зберігання 217, арк. 68—69.

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Сімейне життя. Вади чоловіків і жінок
  • Життя парубком і жонатим, дівчиною і замужем

НА ГОРОДІ КВІТКИ В’ЮТЬСЯ
Українська народна пісня

На городі квітки в’ються,
А за мене хлопці б’ються.
Ой гоя, гоя, гоя,
Головонько бідна моя.
Ой гоя, гоя, гоя,
Головонько бідна моя.

Не бийтеся, нема за що,
Хоч я гарна, так ледащо.
Ой гоя, гоя, гоя,
Головонько бідна моя.
Ой гоя, гоя, гоя,
Головонько бідна моя.

Українська народна пісня НА ГОРОДІ КВІТКИ В’ЮТЬСЯ — ноти
НА ГОРОДІ КВІТКИ В’ЮТЬСЯ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. — К.: Наукова думка, 1977 р., т. 9, с. 132.