Українські народні пісні

НА ГОРОДІ ПІД ЦИБУЛЬКОЮ

На городі під цибулькою
Сидить голуб із голубкою.

А в голуба золотая голова,
А в голубки позолочувана.

А в голубки позолочувана,
Чорним шовком подоточувана.

А в Миколи така думка була,
Щоб Наталка йому жінка була.

Походження та примітки

На городі під цибулькою. Запис 1929 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 56, арк. 38.

Мелодія А ГОРОБЧИК ТА СИНИЧКУ ЛЮБИВ

Джерело

Тематичні розділи

  • Купальські пісні
  • Календарно-обрядові пісні