Українські народні пісні

НАША БАБА СТАРА
Українська народна пісня

Наша баба стара
Та пішла у млинок,
Та набрала крупок,
Наробила квашиці.
Три неділі кваша кисла
Та й не викисла,
На четверту зійшла,
Кваша через верх пішла.
На лопатки саджала
Та й у піч укладала,
А із печі зібрала
Та під лавку складала.
А з-під лавки в коробок
Та понесла в городок.
Десь узявся мужичок,
Невеликий, з кулачок:
— Продай, бабо, кирпичок!
— Ой брешеш ти, мужичок,
Не єсть же це кирпичок,
А це грубий ситничок.
Да принесла додому
Та звернула під гору.
Свиня ніс помарала,
Три неділі хворала,
На четверту зійшла,
Свиня з хліву пішла.

Походження та примітки

НАША БАБА СТАРА.

Запис. Новицький.

«Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінки 1131—1132, ч. 90.

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Баби і діди. Химери старих