Українські народні пісні

НЕ ВІЙ, ВІТРЕ, ПОЛЕМ
Українська народна пісня

Не вій, вітре, полем,
А повій дорогою
За нашою молодою,
Розмай росу-косу
По червоному поясу,
Розмай по волосочку
По червонім поясочку.

Українська народна пісня НЕ ВІЙ, ВІТРЕ, ПОЛЕМ — ноти
НЕ ВІЙ, ВІТРЕ, ПОЛЕМ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Не вій, вітре, полем. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, арк. 57.

Варіант 1—2-го рядків: «Не вій, вітре, в розі, А повій по дорозі».

Записана Гнатом Танцюрою протягом 1918—1930 рр.

Джерело

Тематичні розділи

  • Молода з причетом повертається додому
  • Весільні пісні
  • Календарно-обрядові пісні