Українські народні пісні

НЕ ЧУДУЙТЕСЬ, ДОБРІ ЛЮДИ, ЩО ПЕРЕБИРАЮ
Українська народна пісня

Не чудуйтесь, добрі люди, що перебираю,
Бо такого мужа хочу, якого я знаю:
Аби піпку не курив, табаку не нюхав,
Чужих жінок не любив, все лиш мене слухав.
Аби піпку не курив, табаку не нюхав,
Чужих жінок не любив, все лиш мене слухав.

Не чудуйтесь, добрі люди, що я не женюся,
Бо таку я жінку хочу, яку сподіюся:
Аби кривих ніг не мала, хату пильнувала,
Як додому п’яний прийду, би ня цілувала.
Аби кривих ніг не мала, хату пильнувала,
Як додому п’яний прийду, би ня цілувала.

Українська народна пісня НЕ ЧУДУЙТЕСЬ, ДОБРІ ЛЮДИ, ЩО ПЕРЕБИРАЮ — ноти
НЕ ЧУДУЙТЕСЬ, ДОБРІ ЛЮДИ, ЩО ПЕРЕБИРАЮ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

НЕ ЧУДУЙТЕСЬ, ДОБРІ ЛЮДИ. А.

«Українські народні пісні», кн. I, II, «Мистецтво», К., 1955, II, сторінка 174 (з мелодією).

Варіанти

  • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 1108, ч. 12
  • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 29—3, одиниця зберігання 388, арк. 8
  • Великорусс в песнях, обрядах... Материалы собраны и приведены в порядок П. В. Шейном, т. I, в. I, СПб., 1898, сторінка 58.

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Дівчата і парубки. Залицяння. Кохання
  • Думки про одруження. Бажана пара