Українські народні пісні

ОЖЕНИВСЯ ДУРЕНЬ ТА ВЗЯВ ГЛУПОВАТУ
Українська народна пісня

Оженився дурень
Та взяв глуповату,
Та не знали, що робити,
Запалили хату.
Гори, хата, швидко,
Щоб далеко видко. (Двічі)
— Ой ти, дід, дідуга,
Ізігнувся, як дуга.
А я, молоденька,
Гуляти раденька!
— Я й сам, і сам не піду,
І тебе не пущу,
Хочеш мене, старого,
Покинути самого.
У мене є ставок,
У мене є й млинок (Двічі)
Ще й вишневенький садок.
В ставочку купаться,
В млиночку сушиться,
А в вишневому саду
Погуляти до ладу.
— А ставок твій та збіжить,
А млинок твій ізгорить,
А вишневенький садок
Та не вроде ягідок.

Походження та примітки

ОЖЕНИВСЯ ДУРЕНЬ. Г.

«Малороссийские народные песни, собранные проф. Д. И. Эварницким в 1878—1905 гг.», Екатеринослав, 1906, сторінки 465—466.

Варіанти і передруки

 • Пісня відома з українського вертепу XVIII ст.
 • М. Возняк, Початки укр. комедії, Львів, 1920, сторінка 221)
 • Н. Новиков, Полное новое собр. рос. песен, ч. 132
 • «Самый новейший отборнейший... песенник», 1799, сторінка 325
 • «Всеобщий новоизбранный песенник всех лучших рос. авторов», ч. 1
 • «Новейший и полный рос. общенародный песенник», ч. 316
 • «Новейший и отборнейший всеобщий песенник», СПб., 1812, ч. 314
 • Новейший полный всеобщий песенник», СПб., 1815, ч. 308
 • «Новейший туалетный песенник для милых девушек и любезных женщин», Орел, 1820, ч. 158
 • «Старосветский Бандуриста. Собрал Н. Закревский», кн. I, М., 1860, ч. 7
 • О. Цись, Сватання невзначай, ч. 17
 • Сб. памятников нар. творчества Сев.-Запис. края», в. 1, сторінка 101, ч. 107
 • Полный малоросс. песенник»
 • Альманах «Чайка», 1876, ч. 55
 • А. И. Рубец, Шестьдесят нар. рус. и малорусс. песен, СПб., 1880, ч. 60
 • А. Едличка, Собрание малороссийских народных песен, Полтава, 1861; СПб., 1870; М., 1885, в. II, ч. 14
 • Л. Плосайкевич і Я. Сенчик, Мелодії українських народних пісень з Поділля і Холмщини. Під редакцією С. Людкевича, з передмовою Ф. Колесси. — «Матеріали до української етнології», 1916, т. XVI., сторінка 56, ч. 151 (мелодія)
 • Українська народна пісня. Упорядкував А. Хвиля», К., 1936.
 • «Пісні та романси українських поетів, упорядкував Г. Нудьга», т. I, К., 1956, сторінка 110
 • В. Харьков, Нар. песни, 1963, сторінка 51
 • «Пісні Явдохи Зуїхи. Запис. Гнат Танцюра. Упорядкування, передмова та примітки В. А. Юзвенко, М. Т. Яценко, редакція та упорядкування нотних матеріалів 3. І. Василенко. Відповідальний редактор О. І. Дей», К., 1965, сторінка 421
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 14—3, одиниця зберігання 323, сторінка 11 (запис. В. Зазимков 1960 р. в селі Бобровиця на Чернігівщині)
 • Ludvik Kuba, Slovanstvo ve svych zpevech, Прага, 1885—1889, книга VI, вид. друге 1922.
 • Материалы для изучения быта и языка русского населения Сев.-Зап. края. Собраны и приведены в порядок П. В. Шейном, т. I, ч. I, СПб., 1887, сторінка 507
 • Великорусс в песнях, обрядах... Материалы собраны и приведены в порядок П. В. Шейном, т. I, в. I, СПб., 1898, сторінка 107.

Музичні обробки

 • Г. М. Концевич, 25 малор. трехголосных песен, в. V, 1911, сторінка 21
 • О. Васильченко, Українські народні пісні для співу в супроводі гітари, К., 1963, сторінка 39
 • Т. Безшлях, Укр. метелики, в. 2.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Нерівне подружжя. Подружня зрада
 • Старий і молода, молодий і стара