Українські народні пісні

ОЙ БОЖЕ МІЙ МИЛОСТИВИЙ
Українська народна пісня

Ой боже мій милостивий,
Який же я нещасливий,
Чи я такий в світі вдався,
Чи в годину зав’язався!
Прийшов празник, як годиться
Із жінкою б поводиться.
Взяти її — як страшило,
Що всіх людей посмішило!
А в сусіди хата біла,
А в сусіди жінка мила,
В неї ніжки невеличкі,
Носить жовті черевички!
До сусіди вечорниці
Ходять гарні молодиці
Ще й дівчата поглядають,
Бо сусіду всі кохають,
Бо сусіду добре знають...
Сусід ходить, веселиться,
Мені плакати хочеться,
Сусід ходить і співає,
Що хорошу жінку має,
А я рад би заспівати,
Мені ж хочеться плакати.
Сусідова встає рано,
Встає рано, в печі палить,
Сусідові їсти варить:
На снідання галушки,
І ще з сиром пиріжки,
А на обід борщ і каша,
Вареники і сметану
Сипле в миску полив’яну,
На полудень борщ і квашу
І гречану з маслом кашу.
Кашу з маслом ще й лемішку,
Й коржі з маком впереміжку.
На вечеру хліб тепленький,
Куліш смачний ще й гарячий,
Ніжки студжені телячі
І ще й хляки баранячі...
В мене нема ні долинки,
Ані сіна стебелинки,
Ще й до того хата чорна,
Жінка бридка, немоторна.
А я скажу своїй жінці:
— Уставай, жінко, раненько,
Приберися чепурненько.
Вона слухати не хоче,
Як та гадина сокоче.
Цілий тиждень прибирався,
Ік празнику прибирався,
їсти добре сподівався.
А вона борщ ні з чим варить,
А хліб глевкий, що аж давить,
На снідання — за лоб смиче,
На обіді — дулі тиче,
На полудень — кулаки,
Наштовхає під боки.
А ввечері — за лопату,
Виганяє аж на хату.
Каже: «З хати не злізати,
Буду кийом потягати!»
А йдуть люди, питаються:
— Чого, дурню, не спускаєшся?
Жінка каже: «Не злізати,
Буду кийом потягати».
Хоч би тут мав околіти,
Буду на хаті сидіти.
Ой сама ж така ледащо,
Що не робить анізащо.
В хаті сміття по коліна,
Одколупана скрізь глина,
Гребіня нема і заводу,
Каже, що не прала зроду,
Одно — спать та лежать
Та до коршми гулять.

Походження та примітки

ОЙ БОЖЕ МІЙ МИЛОСТИВИЙ. Г.

Запис. В. Кравченко 1897 р. з с. Татаринівки на Житомирщині від Євмена Павленка.

«Етнографічні матеріали, зібрані Вас. Кравченком на Україні, а більшістю в межах Волині (1911)», сторінки 60—61, № 161.

Варіанти

 • «Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем», М., 1827, сторінки 136—138, ч. 88
 • Wacław z Oleska, Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego, Львів, 1833, сторінки 350—353, ч. 189, 190 (польська)
 • И. Кулжинский, Малороссийская деревня, М., 1827, сторінка 124
 • И. Сахаров, Сказания русского народа, т. I, кн. 3, СПб., 1841, сторінка 271, ч. 4
 • «Ужинок рідного поля, вистачений працею М. Г[атцука]», М., 1857, сторінки 206—208
 • [М. Маркевич], Южно-русские песни, I, К., 1857 («Южно-руські пісні з голосами»)., ч. 18
 • «Piesni, dumki i szumki ruskoho národa na Podoli, Ukraini i w Malorossyi, spysani i perelożeni pid musyku Ant. Kocipińskom», perwa sotnia, w Kijewie i Kaminci Pod., 1862, 10-й десяток, ч. 4
 • «Linksmine», Вільно, 1840, сторінки 69—70
 • «Старосветский Бандуриста. Собрал Н. Закревский», кн. I, М., 1860, ч. 119
 • «Сб. памятников нар. творчества Сев.-Запис. края», в. 1, сторінки 232—233
 • А. Едличка, Собрание малороссийских народных песен, Полтава, 1861; СПб., 1870; М., 1885, сторінки 8—10, ч. 2
 • «Малороссийские народные песни, собранные проф. Д. И. Эварницким в 1878—1905 гг.», Екатеринослав, 1906, 1906, сторінки 336—337
 • Українська народна пісня. Упорядкував А. Хвиля», К., 1936, сторінка 494 (мелодія)
 • «Пісні Явдохи Зуїхи. Запис. Гнат Танцюра. Упорядкування, передмова та примітки В. А. Юзвенко, М. Т. Яценко, редакція та упорядкування нотних матеріалів 3. І. Василенко. Відповідальний редактор О. І. Дей», К., 1965, сторінка 686 (з мелодією)
 • Ludvik Kuba, Slovanstvo ve svych zpevech, Прага, 1885—1889, книга VI, вид. друге 1922.
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 29—3, одиниця зберігання 349, арк. 51
 • Відділ рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Академії наук УРСР, фонд99, одиниця зберігання 186, арк. 4 (запис. 1837 р.)
 • Рукописний фонд Інституту мовознавства, папка 72 (запис. в селі Хоробичі на Чернігівщині).

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Сімейне життя. Вади чоловіків і жінок
 • Безгосподарні, незугарні, неохайні жінки