Українські народні пісні

ОЙ ГАЛОЧКИ-СИЗОПЕРОЧКИ
Українська народна пісня

Ой галочки-сизоперочки,
Підіймайтесь вгору,
Молодії новобранці,
Вернітесь додому.

Ой раді б ми піднятися —
Туман налягає,
Ой раді б ми вертатися —
Гетьман не пускає!

Бодай гетьман щастя не мав.
Ні кошовий долі,
Пішли наші новобранці
Не по своїй волі.

Походження та примітки

ОЙ ГАЛОЧКИ-СИЗОПЕРОЧКИ.

Записано в 60-х роках XIX ст. в Чернігівській обл. Друкується за зб. «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной императорским Русским географическим обществом. Юго-Западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. П. Чубинским. Том пятый. Песни любовные, семейные, бытовые и шуточные», СПБ, 1874, стор. 959—960.

Основным мотивом пісні є розповідь про примусовий рекрутський набір, введений на Україні в другій половині XVIII ст., і невдоволення народних мас старшинською верхівкою в особі гетьмана і запорозького кошового. Кілька наступних пісень змальовують ненависну рекрутчину, яка важким тягарем лягла на плечі трудящих (з 1793 р. встановлювався 25-річний строк служби рекрутів в армії).

Джерело

Тематичні розділи

  • Історичні пісні
  • Боротьба проти соціального гніту і іноземних загарбників у другій половині XVII та у XVIII столітті