Українські народні пісні

ОЙ НАПРЯЛА ПОЛОТНА
Українська народна пісня

Ой напряла полотна
Од порога до вікна,
Постелила на воді,
Щоб білили лебеді.

Ой ходила по городу,
Поливала вишні,
Коли б же мні чоловік
До моєї мислі:

Щоб він люльки не курив,
Табака не нюхав,
Чужих жінок не любив,
Та все мене слухав.

Походження та примітки

ОЙ НАПРЯЛА ПОЛОТНА. Б.

Запис. П. Ковбасюк в 1926—1929 рр. на Полтавщині.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 1—5, одиниця зберігання 418, арк. 43—44.

Варіанти

  • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 1108, ч. 12
  • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 29—3, одиниця зберігання 388, арк. 8
  • Великорусс в песнях, обрядах... Материалы собраны и приведены в порядок П. В. Шейном, т. I, в. I, СПб., 1898, сторінка 58.

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Дівчата і парубки. Залицяння. Кохання
  • Думки про одруження. Бажана пара