Українські народні пісні

ОЙ НЕ ГНІВАЙСЯ, МОЯ НЕНЬКО, НА МЕНЕ
Українська народна пісня

Ой не гнівайся, моя ненько, на мене *,
Ой що я привів свою дружину до тебе.
Моя дружина буде тобі годити,
Через хаточку як голубка ходити,
Хаточку мести і обідати варити,
А що не вміє, то будеш її вчити.

Українська народна пісня ОЙ НЕ ГНІВАЙСЯ, МОЯ НЕНЬКО, НА МЕНЕ — ноти
ОЙ НЕ ГНІВАЙСЯ, МОЯ НЕНЬКО, НА МЕНЕ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

* Кожний рядок повторюється.

Ой не гнівайся, моя ненько, на мене. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, арк. 90, зв.

Записана Гнатом Танцюрою протягом 1918—1930 рр.

Джерело

Тематичні розділи

  • Молодий і молода після вінчання йдуть до дому молодого
  • Весільні пісні
  • Календарно-обрядові пісні