Українські народні пісні

ОЙ НЕ ЗНАЛА БАБА, ЧИМ ЗАБАГАТІТИ
Українська народна пісня

Ой не знала баба, чим забагатіти,
Та купила куриночку, щоб вивела діти.

Як пішлося старій бабі на біду, на горе,
Ой вивела куриночка куренятів троє.

Ой погнала бабусенька куренята пасти,
Сама сіла під тином кужелицю прясти.

Ой хмариться, туманиться, став дощ накрапати,
Пора тобі, вража бабо, куренята гнати.

Та ще й не догнала — уже двоє стоптала,
Назад повернулась — на третє спіткнулась.

Сидить тая бабусенька та й голову скребче,
Куриночка під полом сама собі шепче:

— Скреби, скреби, вража бабо, головоньку тихо,
Як приїде дід із поля, буде тобі лихо.

Як приїхав дід із поля до нової хати,
Питається бабусеньки: «Ой де куренята?»

— Ой із наших куренят нічого не буде,
Як погнала пасти, підзорили люде.

Як схватив у воза новую притику,
Побив бабу і помолов і голову й пику.

— Бодай тобі, дідусеньку, права рука зсохла,
Що ти мене побив, що трохи не здохла.

Бодай тобі, дідусю, голова облізла,
Що ти мене так побив, що на піч не злізла.

Походження та примітки

ОЙ НЕ ЗНАЛА БАБА, ЧИМ ЗАБАГАТІТИ. А.

Пісня із зб. М. В. Гоголя, 1840-х років.

«Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя», в. 2, 1908, сторінка 399.

Варіанти

 • «Народные южнорусские песни. Изд. Амвросия Метлинского», К., 1854, сторінка 472
 • «Ужинок рідного поля, вистачений працею М. Г[атцука]», М., 1857, сторінки 66, 108—110
 • «Сб. памятников нар. творч. Сев.-Запис. края», в. 1, сторінки 162—163, ч. 162
 • «Старосветский Бандуриста. Собрал Н. Закревский», кн. I, М., 1860, ч. 177
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінки 1130—1131, ч. 88
 • В. Александров, Нар. співаник найкращих укр. пісень, сторінка 52
 • «Малороссийские народные песни, собранные проф. Д. И. Эварницким в 1878—1905 гг.», Екатеринослав, 1906, сторінки 749—750
 • «Праці т-ва дослідників Волині», т. XIV, 1920, сторінка 143, ч. 6
 • Українська народна пісня. Упорядкував А. Хвиля», К., 1936, сторінка 472 (з мелодією)
 • «Українські народні пісні», кн. I, II, «Мистецтво», К., 1955, II, сторінки 221—222 (з мелодією)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 28, одиниця зберігання 580, арк. 146
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 14—3, одиниця зберігання 358, арк. 11 (з мелодією)
 • Материалы для изучения быта и языка русского населения Сев.-Зап. края. Собраны и приведены в порядок П. В. Шейном, т. I, ч. I, СПб., 1887, т. I, ч. I, сторінка 505.

Музичні обробки

 • Г. М. Концевич, 25 малорусс. трехголосных песен, М., 1907, сторінка 17
 • Т. Безшлях, Укр. метелики, зб. 3.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Баби і діди. Химери старих