Українські народні пісні

ОЙ ПОКИ Я ВОЛИ МАВ
Українська народна пісня

Ой поки я воли мав,
То поти я кумував. (Двічі)

По всім селі кумував,
То з кумами пив-гуляв. (Двічі)

Тепер же я приопав,
Тепер же я не кум став. (Двічі)

Як не стало волів,
То чорт забрав всіх кумів. (Двічі)

— Ходім, жінко, на місто
Та продаймо намисто. (Двічі)

Та продаймо намиста,
Та купимо волівства. (Двічі)

Як купили волівство,
Здибається кумівство. (Двічі)

Кум до кума: «День добрий!»
Кум на кума: «Кум добрий». (Двічі)

Кум ся з кумом вітає
Та й за куму питає. (Двічі)

Українська народна пісня ОЙ ПОКИ Я ВОЛИ МАВ — ноти
ОЙ ПОКИ Я ВОЛИ МАВ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Ой поки я воли мав. Запис 1921 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 53, арк. 54.

Джерело

Тематичні розділи

  • Родинні відносини і соціальна нерівність
  • Соціально-побутові пісні