Українські народні пісні

ОЙ У ЛУЗІ НА КАЛЮЖІ СОВА ВОДУ ПИЛА
Українська народна пісня

Ой у лузі на калюжі сова воду пила;
А що ж тото за публіка — жінка мужа била.

Ой як били, так і били, пішли ся тягати,
Старі люди осудили, щоби ю єднати.

Але прийшли та від пана, стали говорити:
— Ци маю тя та єднати, ци маю тя бити?

Волію тя та єднати, ніж маю тя бити,
Де ми скажеш, там ті піду горівки купити.

— Не гнівайся, моя мила, що ти мене била:
Куплю я ті гарнець меду, а два гарці пива!

— Ой від пива болить серце, а від меду голова,
Купи мені та горівки, то буду здорова!

Походження та примітки

ОЙ У ЛУЗІ НА КАЛЮЖІ СОВА ВОДУ ПИЛА. Г.

Друкується за збіркою: «Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. I—III, М., 1878 (ч. III має 1 і 2 відділи), II, сторінка 471, ч. 5.

Варіанти

 • «Записки Наукового товариства ім. Шевченка», Львів, 1892-1938, т. 133, сторінка 128, ч. 5 (запис. XVIII ст.)
 • «Молодчик с молодкою на гулянье с песенниками...», сторінка 169
 • «Избранный песенник...», М., 1795, ч. 177
 • «Новейший отборнейший рос. всеобщий песенник», ч. 441
 • «Новейший всеобщий и полный песенник», ч. 151
 • Wacław z Oleska, Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego, Львів, 1833, сторінка 369, ч. 211
 • «Ластівка», 1841, сторінка 345, ч. 7
 • «Pieśni ludu ruskiego w Galicyi, zebrał Pauli Zegota, т. I, Львів, 1839; т. II, Львів, 1840, II, сторінка 153
 • И. Сахаров, Сказания рус. народа, кн. 3, 1841, сторінка 271, ч. 5
 • А. Терещенко, Быт рус. народа, сторінка 183
 • «Черниговские губ. ведомости». 1853, ч. 15
 • «Старосветский Бандуриста. Собрал Н. Закревский», кн. I, М., 1860, ч. 39
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінки 1171—1172, ч. 214
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 1140, ч. 113
 • ЕО, 1892, № 1, сторінка 172
 • «Етнографічний збірник», Львів, 1895 — 1929, т. IX, сторінки 244—245, ч. 347—349
 • А. Бигдай, Материалы к изучению Кубанского казачьего войска. Песни кубанских и терских казаков, М., в. 1—4, 1896; в. 5—7, 1897; в. 8—12, 1898, 1898, в. 5, сторінка 352
 • «Буковинські народні пісні. Упорядкування, вступна стаття та примітки Л. Ященка», К., 1963, сторінка 57
 • «Пісні Явдохи Зуїхи. Запис. Гнат Танцюра. Упорядкування, передмова та примітки В. А. Юзвенко, М. Т. Яценко, редакція та упорядкування нотних матеріалів 3. І. Василенко. Відповідальний редактор О. І. Дей», К., 1965, сторінка 496
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 14—3, одиниця зберігання 313—316, сторінка 52 (запис. І. Г. Безручко)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 14—3, одиниця зберігання 299, сторінка 111 (запис. М. А. Руденко)
 • J. Kollar, Národnie zpievanky, I, сторінки 257—258, ч. 29—30.

Музичні обробки (вар. «Била жінка мужика»)

 • С. Гулак-Артемовський, Пісні та хори, К., 1863, сторінки 22, 41
 • Т. Безшлях, Укр. метелики, зб. 1
 • Г. М. Концевич, 30 малорусских четырехголосных песен, вып. 4, М., 1910, сторінка 32.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Сімейне життя. Вади чоловіків і жінок
 • Свавільні, вередливі, хитрі й запанілі жінки. Приборкання примхливих та непокірних