Українські народні пісні

Ой ходили косарі

Косарська

Ой ходили косарі,
Траву тяли по горі,
Траву постинали,
Коси поламали.
Ой що маєм робити,
Нічим, братця, косити,
Хіба граблі в руки,
Та іти на луки.
Буде ж сміху на селі
— Мінять косу на граблі!
Коси поламали,
Слави не втеряли.
Нехай, братця, буде й так.
Накосились собі в смак.
Робота — не жарти,
Вип’єм по півкварти.
Ой чому б нам не пити,
Так ні за що купити,
Шинкар і хороший,
Так не дасть без грошей.

Походження та примітки

ОЙ ХОДИЛИ КОСАРІ.

Записав А. Чубинський. «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Русским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, сторінка 438.

Джерело

Тематичні розділи

  • Косарські та гребовицькі пісні