Українські народні пісні

ОЙ ХОТІВ ЖЕ СЕЛЯНИН МІЩАНОЧКУ ВЗЯТИ
Українська народна пісня

Ой хотів же селянин міщаночку взяти,
Вона йому одказала, що не вміє жати.
— Як ізробиш новий серп, то й буде лежати,
Купи мені бочку пива, буду шинкувати.
Шинкувала медом, вином, продавала ягідки:
— Купи мені, селянине, червонії чобітки.
Що в неділю пила, пила, в понеділок спала,
А в вівторок снопів сорок пшениці нажала.
В середу возила, а в четвер молотила,
А в п’ятницю віяла, а в суботу міряла.
А в неділю продала, з козаками пропила.
Чи я в мужа не жона, чи не господиня,
Три дні хати не мела, печі не топила.

Походження та примітки

ОЙ ХОТІВ ЖЕ СЕЛЯНИН МІЩАНОЧКУ ВЗЯТИ. Ж.

Б. Гринченко, Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях, т. III, Чернигов, 1899, III, сторінка 315.

Варіанти

  • Журнал «Киевская старина», 1882 — 1906, 1882, кн. XII
  • А. Бигдай, Материалы к изучению Кубанского казачьего войска. Песни кубанских и терских казаков, М., в. 1—4, 1896; в. 5—7, 1897; в. 8—12, 1898, 1896, в. 1, ч. 38
  • «Праці товариства дослідників Волині», т. XIV, Житомир, 1920, сторінка 143, ч. 5
  • «Буковинські народні пісні. Упорядкування, вступна стаття та примітки Л. Ященка», К., 1963, сторінка 57 (з мелодією)
  • «Пісні Явдохи Зуїхи. Запис. Гнат Танцюра. Упорядкування, передмова та примітки В. А. Юзвенко, М. Т. Яценко, редакція та упорядкування нотних матеріалів 3. І. Василенко. Відповідальний редактор О. І. Дей», К., 1965. (мелодія «І лід тріщить»).

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Сімейне життя. Вади чоловіків і жінок
  • Свавільні, вередливі, хитрі й запанілі жінки. Приборкання примхливих та непокірних