Українські народні пісні

ОЙ ЧОМ НЕ ПРИЙШОВ, ЧОМ НЕ ПРИЇХАВ
Українська народна пісня

— Ой чом не прийшов, чом не приїхав,
Як я листи писала?
Чи коня не мав, чи дороги не знав,
Чи ненька не пускала?

— Ой я коня мав і дорогу знав,
І ненька не спиняла.
Найменша сестра, бодай не зросла,
Сіделечко сховала.

— Не їдь, братику, не їдь, голубе,
До тої чарівниці,
Не вміє шити, ні вишивати,
Ані пісень співати.

Поїдь, братику, поїдь, голубе,
До мої товаришки,
Вона вміє шити і вишивати
І гарних пісень співати.

Українська народна пісня ОЙ ЧОМ НЕ ПРИЙШОВ, ЧОМ НЕ ПРИЇХАВ — ноти
ОЙ ЧОМ НЕ ПРИЙШОВ, ЧОМ НЕ ПРИЇХАВ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Ой чом не прийшов, чом не приїхав. Запис 1920 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 57, арк. 6.

Джерело

Тематичні розділи

  • Батьки на перешкоді закоханим
  • Лірика кохання
  • Родинно-побутові пісні