Українські народні пісні

ОЙ ШУМИТЬ, ГУДЕ, ДУБРОВОЮ ЙДЕ
Українська народна пісня

Ой шумить, гуде, дубровою йде,

Приспів:

Дай, боже, добрий вечер!

Пчелиная мати ройочки веде.
Ой веде, веде да й розпитує:
— Дітки, дітки, де нам посісти?
— У пана Івана, на його дворі,
На його дворі вишневі сади,
Вишневі сади, нові улії.
— Садітесь, дітки, у нових уллях,
А я, старая, сяду у старім.
Несіть, дітки, медок солодок,
А я, старая, — жовтненький вощок.
Медок солодок — дочок оддавать,
Жовтенький вощок — да свічі сукать.

Походження та примітки

ОЙ ШУМИТЬ, ГУДЕ, ДУБРОВОЮ ЙДЕ.

Запис: О. Берман 1926 рік у місті Острі, Чернігівщина.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 1—6, одиниця зберігання 672, аркуш 54—55.

Варіанти

  • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, стор. 473—474, ч. 46;
  • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. II, М., 1878, стор. 3, ч. 4; стор. 51—52, ч. 20;
  • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. III, М., 1878, стор. 12, ч. 15;
  • Потебня, Колядки и щедровки, стор. 211—245, ч. 15;
  • Б. Д. Гринченко, Песни, «Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях», т. III, Чернигов, 1899, стор. 7—8, 38.

Джерело

  • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

  • Пчолині рої — господареві
  • Колядки та щедрівки господарю і його родині
  • Календарно-обрядові пісні