Українські народні пісні

ПЕРЕХОДОМ В ЧИСТІМ ПОЛІ ЗАКВІТЛИ ВОЛОШКИ
Українська народна пісня

— Переходом в чистім полі заквітли волошки,
А я ж тебе полюбив, що рум’яна трошки.

— Ой перестань, перестань до мене ходити,
Мене, молоденькую, з розуму зводити!

— Я ж не перестану, покіль не достану
Рум’яного личка, хорошого стану.

Як я маю перестати, що я люблю тебе,
А ти мене, серце моє, упусти до себе.

— Як я маю упустити, мати ключі має
І великим замком двері замикає.

— Украдь ключі у матері, коли ляже спати,
А свойого миленького упусти до хати.

Украла ключі у матері, мати не почула,
А свойого миленького до себе кликнула:

— Ходи тепер, мій миленький, потіш мою душу,
Я для тебе, що розкажеш, учинити мушу.

Походження та примітки

ПЕРЕХОДОМ В ЧИСТІМ ПОЛІ ЗАКВІТЛИ ВОЛОШКИ.

Пісня записана в кінці XVII — на початку XVIII ст.

Її реконструював В. М. Перетц з двох уривкових текстів: з рукопису синодального училища в Москві (№ 316, арк. 16) і публікації зб. пісень Н. Новикова («Полное собр. российских песен», ч. IV, 1781, сторінки 175—176, ч. 193), надрукувавши в статті «Новые данные для истории старинной украинской лирики» («Известия отделения русского языка и словесности императорской Академии наук», М., 1907, т. XII, кн. 4, сторінка 162).

Передрук

 • «Давній український гумор і сатира. Упорядкування, вступна стаття і примітки Л. Є. Махновця», К., 1959, сторінка 392.

Варіант цієї пісні із співаника початку XVIII ст. надрукував М. Грушевський в: «Записки Наукового товариства ім. Шевченка», Львів, 1892-1938, т. 15, сторінки 22—23.

Тут немає перших двох рядків, а закінчення таке:

Матінко-серденько, щось ся ми стало,
Щось ся ми в животі затріпотало.
Чи щука, чи риба, чи осетрина?
Пощупай, паньматко, чи не дитина?
Вишні-черешні, розвивайтеся!
Вороги мої, розсідайтеся!
Вишні-черешні порозвивалися,
Вороги мої порозсідалися.

Варіанти

 • Е. Ф. Карский, Три малорусских песни из польского сборника XVII в. — «Русский филологический вестник», кн. IV, 1905, сторінка 401
 • В. Н. Перетц, Ист.-лит. исследования и материалы, III — 1, СПб., 1900, сторінка 354 (запис. кінця XVII ст.)
 • М. С. Грушевський, Співаник з початку XVIII в., Л., 1897, сторінка 22
 • Аф. Калатилин, Новейший всеобщий песенник, т. III, М., 1810, ч. 331
 • П. Ш., Новейший всеобщий и полный песенник, СПб., ч. II, 1819, № 182
 • «Pieśni ludu ruskiego w Galicyi, zebrał Pauli Zegota, т. I, Львів, 1839; т. II, Львів, 1840, II, сторінки 117—118
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 136
 • «Записки Наукового товариства ім. Шевченка», Львів, 1892-1938, т. 133, сторінка 140
 • Альманах «Чайка», 1876, К., ч. 59.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Дівчата і парубки. Залицяння. Кохання
 • Материнські й батьківські остороги та втручання