Українські народні пісні

ПОМАГАЙБІ, ГАНУСЮ, ПОМАГАЙБІ

— Помагайбі, Ганусю, помагайбі!
Позич нам Миколу хоч на два дні.

— Не позичу, дівчата, не позичу,
Бо тоді я і до хати не закличу.

Походження та примітки

Помагайбі, Ганусю, помагайбі. Запис 1918 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 9, арк. 29, зв.

Мелодія ОЙ ПОЇХАВ МИКОЛА ЗА ГРАНИЦЮ

Джерело

Тематичні розділи

  • Купальські пісні