Українські народні пісні

СИВАЯ ЗОЗУЛЕЧКО

Сивая зозулечко! (Двічі)
Не куй так жалібненько.

Бо я й так жалю маю, (Двічі)
Від серця дочку даю.

Із поля робітницю, (Двічі)
Із города політницю,

Від комори ключницю, (Двічі)
А від серця розлучницю.

Походження та примітки

Сивая зозулечко. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, арк. 98, зв.

Мелодія ВЕЧІРНЯ ЗОРЯ ЗІЙШЛА

Записана Гнатом Танцюрою протягом 1918—1930 рр.

Джерело

Тематичні розділи

  • Молода йде від молодого додому
  • Весільні пісні
  • Календарно-обрядові пісні