Українські народні пісні

СИДІЛА ЗОЗУЛЬКА ПІД ПОВІТОМ

Сиділа зозулька під повітом.
Не чули хлопці дзвона літом.

А як почули, полякались,
Під Малярів двір поховались.

А у Маляра лиха жона,
Вигнала зятя з свого двора.

— Ой хора, зятю, хора з мого двора,
Не задля тебе дочка моя.

Походження та примітки

Сиділа зозулька під повітом. Запис 1918 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 9, арк. 30, зв.

Мелодія ОЙ ПОЇХАВ МИКОЛА ЗА ГРАНИЦЮ

Джерело

Тематичні розділи

  • Купальські пісні