Українські народні пісні

СЬОГОДНІ СУБОТА, А ЗАВТРА НЕДІЛЯ
Українська народна пісня

«Сьогодні субота,
А завтра неділя, —
Десь у тебе, доню,
Сорочка не біла?»
Чого ж вона, ненько,
Буде в мене біла,
Що вже сьома неділенька,
Як її наділа?
Не плач, ненько,
Не плач, не журися,
А як вийдеш за ворота,
На чужих дивися!
Що чужії діти,
Як мак, процвітають,
А твоєї безщасниці
І дома немає.
Як зачуєш, ненько,
Що я тут прилежу,
То дай моїй подруженьці
Проносить одежу.
«Ой лучче ж я, доню,
По тину розкину, —
Тяжко-важко ізряжати
Чужую дитину!»
Згадай мене, ненько,
В суботу пізненько,
Як дівчата помиються
Й плетуться дрібненько.
Згадай мене, ненько,
В неділеньку вранці,
А я тебе ізгадаю
В сорочечці-дранці.
Згадай мене, ненько,
До церковці йдучи,
А я тебе ізгадаю
В строку горюючи.
Згадай мене, ненько,
На хатнім порозі,
А я тебе ізгадаю
В степу при дорозі.
Згадай мене, ненько,
Обідати сівши,
А я тебе ізгадаю
Не пивши, не ївши.
Згадай мене, ненько.
Перед пирогами,
А я тебе ізгадаю
Та й над сухарями.
Згадай мене, ненько,
Напившись, наївшись,
А я тебе ізгадаю
Слізоньками вмившись!
Ти думаєш, ненько,
Що мені тут добре, —
Прийди, ненько, подивися,
Яке мені горе!
Ти думаєш, ненько,
Що я тут паную, —
Прийди, ненько, подивися,
Як я тут горюю!
Ти думаєш, ненько,
Що я тут не плачу, —
За дрібними слізоньками
І світа не бачу.
Ти думаєш, ненько,
Що я не журюся,
Ой як вийду за ворота
Од вітру валюся.
Ой у полі коршма,
Під коршмою вишня, —
Ой там моя родинонька
Пить-гуляти вийшла.
Вона п’є-гуляє,
Мене споминає:
«Десь моєї безщасниці
На світі немає.
А чи її вбито,
Чи голову знято,
А чи їй світ не вільний
Ні в будень ні в свято?»
Обізвалась доля
Край синього моря:
«Ой її ні вбито,
Ні голову знято, —
Тільки їй світ не вільний
Ні в будень ні в свято».

Походження та примітки

СЬОГОДНІ СУБОТА, А ЗАВТРА НЕДІЛЯ.

Пісня про життя дівчат-наймичок у строку. Записана в середині 90-х років XIX ст. від селян с. Полствин, Канівського району, Черкаської обл. Друкується за зб. «Этнографические материалы...», т. III, стор. 559—560.

Джерело

Тематичні розділи

  • Історичні пісні
  • Капіталістичний і поміщицький гніт у другій половині XIX — на початку XX ст. Боротьба робітників і селян проти експлуатації