Українські народні пісні

ТИХА Й УЛИЦЯ ТИХА
Українська народна пісня

Тиха й улиця тиха
Да тиха же улиця же тиха же
Да нема же мого да жениха.

Не мого жениха-га-га же
Да нема же милого же мого же,
Да не товариша же його.

Не товариша його же
Да сама я ляжу да боюся,
Да пойду же в рєчку да втипилюся.

Пойду в рєчку втоплюся же
Да не топися да сериденя же
Да бо холодная же вода.

Бо холодная вода же
Да бо холодная же вода же
Да я дівчина да молода.