Українські народні пісні

ТОТА ЖЕНА ДОБРА
Українська народна пісня

Тота жена добра, (Двічі)
Ой што мужа шанує.
Прийде з корчми п’яний, (Двічі)
А вна го визує.

А вна го визує, (Двічі)
Файні поговорит:
«Ходи, мужу, спати (Двічі)
Тепер до комори».

«Я з тобом не піду, (Двічі)
Ей, бо я тя ся бою,
Пропив єм таляра,
Пропив єм другого,
А де ж я го зароблю?»

«Не турбуйся, мужу, (Двічі)
Якоси то буде!
Ино бівше не пий, (Двічі)
Другий таляр буде».

Українська народна пісня ТОТА ЖЕНА ДОБРА — ноти
ТОТА ЖЕНА ДОБРА — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Опрацював Іван Майчик, село Одрехова

Антологія лемківської пісні /Упорядник М. Байко/. — Львів, Видавнича фірма «Афіша», 2005