Українські народні пісні

ТУМАН ПОЛЕ ПОКРИВАЄ, КОЗАК ПО НІМ КОНЕМ ГРАЄ
Українська народна пісня

Туман поле покриває,
Козак по нім конем грає,

Білу гору проїжджає,
Сам до неї промовляє:

«Горо ж моя, горо біла!
Чому-сь давно не згоріла?»

«Тому ж давно не згоріла,
Бо я кровйов закипіла».

«А якою?» — «Козацькою,
Ба й мішанов з турецькою».

Походження та примітки

Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова. Т. I. К., 1874; Т. II. К., 1875., с. 274-275 (Підгір’я, Станіславщина). «Не згоріла... бо я кровйов закипіла» — на місці, политому кров’ю, не вигоряє трава (народне повір’я).