Українські народні пісні

У КІНЦІ МОСТА КАЛИНА ЗРОСЛА
Українська народна пісня

У кінці моста калина зросла.
Приспів:
Калино-винно,
Винная ягода! *
Там стояла оріхова корчма,
Там шинкувала дівка Уляночка.
Ой пило в її три козаченьки:
Що один же пив — коника пропив,
А другий пив — шабельку пропив.
А третій же пив — перстень пропив.
А я коника взяла — на стайню одвела;
А шабельку взяла — братику оддала;
Перстничок взяла — сама наділа.
Бувай же здорова, дівко Уляночко, і ін.

Походження та примітки

У кінці моста калина зросла. БФ-1, арк. 102, № 11. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250).

* Приспів повторюється після кожного рядка.

Співається дівчині.

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 326 с. — С. 75.