Українські народні пісні

У МІСЯЦІ СЕНТЯБРІ ВИПАЛА ПОРОША
Українська народна пісня

У місяці сентябрі випала пороша,
Тим дід бабу полюбив, що вельми хороша:
Без губи, без очей, без руки правої,
Припадає дід до баби, мов до молодої.
Взяв дід бабу за рученьку, повів у садочок;
Цілував, милував:
— Ти ж моя люба, мила, дорогий цвіточок!
Поводивши по саду, повів у світлицю;
Поважає дід бабусю, мов ту молодицю.
Посадивши на припічку, став пильно дивиться, —
Коли ж тая вража баба зовсім не годиться!
Цілував, милував ще й по щоках ляскав;
А сам дідок утомився, поки бабу вкоськав.
— Ой не знаю, що робити, де цю вражу бабу діти,
Бо не хочу я із нею на цім світі жити.
— Бодай тобі, старий діду, права рука всохла,
Що ти мене попобив, що я чуть не здохла!
Бодай тобі, старий діду, права рука ’блізла,
Що ти мене попобив, ледве на піч злізла!
Бачить баба, що біда, та й давай проситься:
— Ой мій милий дідусенько, покинемо биться,
Покинемо биться та давай мириться,
Ми старі давно обоє, чого нам свариться?
Дід од серця одійшов та й до баби прийшов:
— Піди, бабо, вмийся, гарненько вберися в усякеє білля,.
Хочу тебе повести хоч раз на весілля.
Пішла баба вмилась, гарненько убралась в усякеє білля:
— Отепер, діду, куди хоч, туди і проводь!
Взяв дід бабу за рученьку, за хорошу вроду,
Завів її на місток да й пхнув к чорту в воду!
— Отутечки, стара бабо, отут вода бігучая,
Отут, бабо лаючая, отут покупайся;
Тут вода бігуча — добре покупайся,
Та як діда шанувать, отут научайся!
Поти баба булькотала, покіль не пропала.
Одійшов дід од мосточка да й давай хреститься:
— От пропала моя баба, буду ще жениться!
Іде дід додому, у скрипочку ріже,
Оглянеться, аж то баба з очерету лізе!
Ізлякався старий дід та й прийшов додому:
— Ой погано мені жить у хаті самому.
Забожився дідок: «Не буду жениться;
Нехай женяться такі,
Которії молоді,
А я старий дідусь
Із бабою помирюсь,
На піч собі заберусь,
Там буду собі лежать
Та й бабусю поважать!»

Походження та примітки

У МІСЯЦІ СЕНТЯБРІ ВИПАЛА ПОРОША. Е.

Запис. О. Малинка від кобзаря Семена Власка з с. Кудрівки Сосницького повіту на Чернігівщині.

«Первісне громадянство», 1929, в. 1, сторінки 120—121.

Варіанти

 • «Либретто малороссийских, польских, чешских, молдаванских, болгарских, сербских и червонорусских песен и романсов репертуара малороссийского певца С. Д. Паливода-Карпенко», СПб., 1858, ч. 7
 • «Сборник песен Буковинского народа. Составил А. Лоначевский. Из матерьяла, доставленного Г. И. Купчанко в юго-западный отдел Русского географического общества», К., 1875, сторінка 306, ч. 364
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінки 1129—1130, ч. 85, 86
 • «Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. I—III, М., 1878 (ч. III має 1 і 2 відділи), III, сторінка 478, ч. 7
 • «Записки юго-западного отд. имп. русского географического общества»., т. II, сторінка 592, ч. 364
 • Б. Гринченко, Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях, т. III, Чернигов, 1899, сторінки 339—344
 • «Малороссийские народные песни, собранные проф. Д. И. Эварницким в 1878—1905 гг.», Екатеринослав, 1906, сторінки 746—747, ч. 818
 • А. Бигдай, Материалы к изучению Кубанского казачьего войска. Песни кубанских и терских казаков, М., в. 1—4, 1896; в. 5—7, 1897; в. 8—12, 1898, 1896, в. 3, сторінки 60—61 (з мелодією)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 1—7, одиниця зберігання 836, арк. 98 (запис. М. Донець 1926 р. на Чернігівщині)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 1—7, одиниця зберігання 839, арк. 216 (запис. Н. Олійник 1927—1930 рр. на Чернігівщині)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 29—3, одиниця зберігання 349, арк. 76
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 15—9, одиниця зберігання 181 в, арк. 39 (запис. 1929 р. в селі Курне Волинського р-ну)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 15—9, одиниця зберігання 229, арк. 163—164 (з Ровенщини)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 28—3, одиниця зберігання 76, арк. 5 (запис. 1898 р. в Дрогобичі)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 6—4, одиниця зберігання 142, арк. 14—15 (з мелодією)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 11—4, одиниця зберігання 564, арк. 9 (запис. від кобзаря І. Кравченка).

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Баби і діди. Химери старих

У МІСЯЦІ СЕНТЯБРІ ВИПАЛА ПОРОША
Українська народна пісня

У місяці сентябрі випала пороша,
Дід бабу полюбив, що баба хороша.
Якось ранком восени терла баба сім’я,
Як вискочив макогін, пробив діду тім’я.
Ой лихо, що за баба! Можна ж терти сім’я,
Та на чорта ж макогоном пробивати тім’я!

Походження та примітки

У МІСЯЦІ СЕНТЯБРІ ВИПАЛА ПОРОША. И.

Центральний державний історичний архів. у Львові, ф. 3с/309, оп. 1, спр. 772, арк. 166.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Баби і діди. Химери старих

У МІСЯЦІ СЕНТЯБРІ ВИПАЛА ПОРОША
Українська народна пісня

У місяці сентябрі випала пороша,
А дід бабу полюбив, бо баба хороша.
А дід бабу полюбив, купуючи дині,
Дід на бабу поглядає, баба в кожушині.
Кожушина лопотить — дід до баби топотить,
Кожушина драна — баба препогана.
А дід бабі санки гне, по чотири клинці б’є.
— Постій, бабко, бо ще слабко,
Заб’ю п’ятий — буде гладко.
Продай, бабо, намисточки,
Купи мені горілочки!

Походження та примітки

У МІСЯЦІ СЕНТЯБРІ ВИПАЛА ПОРОША. І.

Запис. в 1870-х роках П. Мартинович від кобзаря І. Кравченка в Лохвиці

від ф. ІМФЕ, ф. 11—4, одиниця зберігання 564, арк. 9.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Баби і діди. Химери старих