Українські народні пісні

У маляра за городом тин, тин

Купальська

У маляра за городом тин, тин,
Занадився та Миколин кінь, кінь. (2)

Пішов Микола коня виганяти —
Била його Ганусина мати. (2)

— Хоть ти мене, моя мати, била,
Таки мені твоя дочка мила. (2)

На Миколі вишита сорочка,
Що вишивала Малярова дочка.(2)

Ой чи вона, чи не вона шила,
Аби вона узір положила, (2)

Вишивала чорними нитками,
Щоб впізнати межи парубками. (2)

На Ганусі дорогий віночок,
А що купив Микола-парубочок. (2)

На Ганусі віночок зелененький,
А що купив Микола молоденький. (2)

Українська народна пісня У МАЛЯРА ЗА ГОРОДОМ ТИН, ТИН — ноти
У МАЛЯРА ЗА ГОРОДОМ ТИН, ТИН — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

У МАЛЯРА ЗА ГОРОДОМ ТИН, ТИН.

Текст друкується за рукописний фонд Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, фонд 31 — 2, одиниця зберігання 48, аркуш 20.

Мелодію дивіться там же.

У Маляра за городом тин, тин. Запис 1918 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 9, арк. 28.

Джерело

Тематичні розділи

  • Купальські пісні